1. OMFATTNING
Dessa allmänna villkor omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna.

2. PRODUKTINFORMATION OCH PRISER
Alla uppgifter och data som finns i Ukrainakids.se produktinformation, prislistor och som delges av säljare kan ändras utan särskild förvarning. På alla expedierade order tillkommer frakt beroende på köpesumma, fraktsätt och destination.  Priserna anges i svenska kronor (SEK) . Alla bilder på sidan illustrerar produkten.

3. LEVERANSTID
Leveranstiden är ca 2-4 arbetsdagar från full betalning är mottagen.
Leveranstiden (69:-)  är ca 2-4 arbetsdagar från full betalning är mottagen.
Hämta själv, du kan välja att hämta produkten själv i Göteborg. Efter full betalning får du mail eller telefonsamtal att din beställning är klar att hämta
Leveranstid (19:-) Hämtas efter ÖK


4. BETALNING / DRÖJSMÅLSRÄNTA 
Är ingen inbetalning gjord efter 10 arbetsdagar makuleras beställning.
Instruktioner om betalning beskrivs på er orderbekräftelse som ni får vid beställning.

5. GARANTI 
Inga av våra produkter har fabriksgaranti i med att produkterna säljs i förmån till barnhem. Men produkten skall vara 100% fungerande om inget annat nämns i produktbeskrivningen. Detta gäller även om produkten anges att vara ny eller oanvänd.

Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från och med mottagandet av den inköpta produkten, utan avgift eller extra kostnad. Vid retur av en produkt som skall vara i samma skicka som när den skickades betalar köparen endast den direkta kostnaden för returnering av varorna till säljaren. Du som kund står alltid för returfrakt.

6. ORDERBEKRÄFTELSE
Beställningen över Internet bekräftas alltid av oss, i första hand via e-post. Lämna ditt telefonnummer så att vi kan ringa dig och bekräfta ordern. Ange ALLTID om du INTE går att nå via angiven e-postadress.

7. Försäljning
All försäljning på ukrainakids.se kan ses som att du köper från en privatperson, men vi har ändå valt att följa returrätt så som andra online butiker följer. Allt överskott går direkt till barnhemmet i Ukraina. Du kan följa vårt arbete på Faceboook också.

8. Vem får handla

Välkommen du med! 

Vi vänder oss till alla grupper som är intresserade av vårt sortiment med ett undantag. Du måste vara fyllda 18 år eller ha målsmans medgivande.
När du öppnar ett konto hos oss medger du samtidigt att du är 18 år eller har målsmans medgivande. Vi föreslår dock att är du under 18 år att du ber målsman att starta ett konto istället.

9. Betalningsalternativ
bankwire.jpg

Förskott /Beställning :
Beställningar som betalas i förskott makuleras efter 10 arbetsdagar om betalning uteblir.
Instruktioner om betalning beskrivs på er orderbekräftelse som ni får vid beställning. 

Kort eller konto

Vi tar Visa kort, master card ,Amex och via ditt pay pal konto.
Följ anvisningarna efter att du hamnat på en säker server för kortbetalning

Integritetspolicy

1. Allmänt

Ukrainakids.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Det är Ukrainakids.se målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy beskriver hur 
Ukrainakids.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du 
till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig
Ukrainakids.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna besöka vår webbplats, handa hos eller kontakta oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
Ukrainakids.se samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Webbplatsen, kontaktar oss, 
besöker Webbplatsen 
eller när du på annat sätt har kontakt med Ukrainakids.se. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs 
för att du ska kunna ingå 
avtal med Ukrainakids.se och för att Ukrainakids.se ska kunna göra utskick med erbjudanden, information 
samt genomföra kundundersökningar.
Om du har ett registrerat kundkonto eller är avtalskund samlar Ukrainakids.se in personuppgifter om dig som du 
lämnar vid din registrering. 
Ukrainakids.se sparar de köp du gör via ditt konto. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in 
på ”Mitt konto”.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund hos Ukrainakids.se
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp:
Namn
Personnummer eller organisationsnummer
Adresser (faktura- och leveransadress)
Telefonnummer
E-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer (endast avtalskunder)
IP-adress
Köpta varor

För dig som har kundkonto eller är avtalskund
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kundkontoinnehavare eller som avtalskund:

Namn
Organisationsnummer för avtalskunder/företagskunder
Adresser (faktura- och leveransadress)
Telefonnummer
E-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer (endast avtalskunder)
IP-adress
Köpta varor
Eventuella registrerade frivilliga kontouppgifter.

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För dig som är kund hos Ukrainakids.se
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom 
cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.
Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. 
Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att 
avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förbättra Webbplatsen.
Ditt personnummer, betal- och kreditkortsnummer sparas aldrig av Ukrainakids.se i samband med köp, uppgifterna överförs 
enbart till den betalningsförmedlare som är vald - om betalningsförmedlaren kräver detta.
Vi använder personuppgifterna för att förhindra bedrägerier samt för riskhantering.
Personuppgifterna används även för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsanalyser, uppföljning samt affärsutveckling.

För dig som har kundkonto eller är avtalskund

Utöver uppräkningen ovan behandlar vi personuppgifter om kundkontoinnehavare eller avtalskund även i syfte att:
Administrera kontot
Ge dig möjlighet att använda de möjligheter kontot ger via frivilliga uppgifter mm
Tillhandahålla specialerbjudanden

5. Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Ukrainakids.se behandlar dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs nedan.
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal med dig som kund för att genomföra köp och för att kunna 
fullgöra våra åtaganden gentemot dig
Vi kan även ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. 
Detta gäller till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Om du har registrerat ett kundkonto eller är avtalskund hos Ukrainakids.se sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. 
Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerat ett kundkonto eller är avtalskund så sparas dina uppgifter 
så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Ukrainakids.se eller Ukrainakids.se 
samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Om du ansöker om att betala via faktura eller delbetalning kommer dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysnings- och/eller 
finansföretag.
Till transportföretag och deras partner lämnar vi ut nödvändiga personuppgifter för att beställda varor ska kunna levereras.
Personuppgifter kan vidare lämnas ut till myndigheter för att följa gällande lagkrav eller vid krav från dessa.
Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina 
personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EU/EES i de fall någon av våra leverantörer eller samarbetspartner befinner sig där.
Den information vi lämnar till tredje part får endast användas i ovan nämnda syfte.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

8. Ändring av integritetspolicy

Ukrainakids.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den 
utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. 
Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. 
Vi kommer att meddela kunder som har kundkonto eller är avtalskunder när ändringar sker. 
Om du inte godtar ändringarna så avslutar du ditt konto hos oss.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. 
Vi har implementerat säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter. 
Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

10. Dina rättigheter

Ukrainakids.se ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.
Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, 
ofullständiga eller missvisande samt avidentifiera eller radera personuppgifter.
Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter vi har lagrade. 
För att vi ska lämna ut informationen måste vi säkerställa kundens identitet. Vi kommer att lämna ut registerdraget inom 30 dagar.
Rättelse av dina personuppgifter
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade eller ändrade.
Radering av dina personuppgifter
Du har rätt till att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för det 
ändamål de samlades in för. Det kan finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter 
i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att endast spara den information som vi enligt lag är skyldiga att lagra.
Begränsning av behandling
Du kan begära begränsning av behandling av dina uppgifter till exempel när du anser att dina uppgifter är felaktiga. 
Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. 
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. 
Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11. Cookies

Vi använder cookies på Webbplatsen, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

12. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. 
När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. 
Notera att Ukrainakids.se inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

13. Kontaktinformation

E-post: kontakt@ukrainakids.se


Ukrainakids.se integritetspolicy är senast uppdaterad 2020-11-04