Vår verksamhet

Alla barn skall ha rätt till en trygg uppväxt oavsett vilket land man bor i. Vi har på UK har valt att fokusera oss på gatubarn i Ukraina. Vi arbetar och hjälper till i olika projekt för att hjälpa gatubarn, förhindra att barn hamnar på gatan utan sina föräldrar.

Ukraina kids arbetar långsiktigt och gör det tillsammans med barnhem, familjer i kris lärare. Vi arbetar mycket när ett barnhem som heter Fadershuset.

Även om Ukraina och dess gatubarn är vårt stora fokus tvekar vi inte att hjälpa till där det skett katastrofer.

Projekt i Ukraina

Vi arbetar med ett flertal projekt i Ukraina. Några utvalda projekt är:

UKRAINA KIDS

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt att växa upp i trygghet och säkerhet, fria från våld.

Styrelsen

Patrik Lundqvist

Ordförande
Patrik är grundaren till Ukraina Kids och har sedan 2009 hjälpt gatubarn i Ukraina

Andreas Aspenes

Vice ordförande
Andreas gjorde sin första resa till Ukraina 1994 och har sedan dess arbetat med gatubarn i Ukraina. Andreas var även med att starta upp läger som hölls i Sverige.

Valentyna Lundqvist

Ambassadör
Valentyna är ambassadör för barnhemmet Faders Huset i Ukraina, Valentyna har själv bott på barnhemmet som barn, i vuxen ålder kom hon tillbaka för att arbeta på Faders Huset.

sv_SESwedish